תנאי שימוש ומדיניות פרטיות​

תנאי שימוש

השימוש באתר זה SiSi sisi.co.il (להלן: “האתר“), על ידך, משתמש הקצה (להלן: “משתמש הקצה“), באמצעות הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר ו/או פתיחת חנות (חשבון מוכר) באתר או ביצוע קנייה באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו ע”י חברת SISI בע”מ ח.פ. XXXXXXX שכתובתה רח’ הXXX תל-אביב (להלן: “SISI”).

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן (להלן :”תנאי השימוש”), עליך להימנע משימוש באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד SISI, האתר, בעלי האתר, מנהליו, דירקטורים ונושאי משרה ב-SISI, סוכניהם, שלוחיהם או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות SISI על פי תנאי השימוש שלהלן.

SISI שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי בתנאי השימוש יחול אך ורק על מוצרים או שירותים שנרכשו לאחר השינוי כאמור.

כללי

האתר מופעל על ידי SISI ומספק.

הרשמה וכשרות לאתר

SISI שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאפשר גישה לאתר לכל משתמש קצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ההרשמה באתר לרבות יצירת שם המשתמש והסיסמא הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, בתמורה או שלא בתמורה.

בעת הרשמה לאתר ולאחר ביצוע הזמנה דרך האתר, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשמור את פרטי הזיהוי שהוזנו ואת קוד ופרטי הזיהוי של כרטיס האשראי ולשייכם לחשבון באמצעותו בוצעה ההזמנה.

על משתמש הקצה חלה החובה לאבטח באופן אישי את הסיסמא המתקבלת מהאתר. משתמש הקצה אחראי באופן מלא לכל פעולה הנעשית מתוך החשבון שלו. SISI לא תהיה אחראית לכל נזק כלשהו שייגרם בשל פריצה לחשבון שנגרמה בעקבות רשלנות של משתמש בשמירה על הסיסמא שלו.

בעת הוספת מוצרים לסל הקניות או לרשימת המשאלות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח/ה אודות הסל הנטוש או רשימת המשאלות הנטושה, באמצעות שליחת מייל או הודעת SMS\וואטסאפ לבעל החשבון.

משתמש הקצה מצהיר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית על פי חוק להשתמש באתר זה ולהתחייב בחוזה (קנייה או מכירה) בהתאם לדין. מובהר בזאת כי השימוש באתר על ידי קטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם.

ככל שמשתמש הקצה הינו מתחת לגיל 18, הוא נדרש לבקש מהוריו או מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני השימוש באתר, כאשר משתמש הקצה עושה שימוש באתר, הוא מצהיר בפני SISI שקיבל רשות כאמור – לאחר שהוריו או האפוטרופוס החוקי שלו קראו בעיון רב את תנאי השימוש. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על משתמש הקצה, הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו בלבד, ומשתמש הקצה פוטר בזאת את SISI מכל אחריות בקשר לכך.

מדיניות פרטיות

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

מוצרים לפי קטגוריות